Code Title Artist
125096 Baqir Ke Ladlay Hassan Sadiq
125097 Do Lal Rukaiya Ke Hassan Sadiq
125098 Matam Karo Hussainio Hassan Sadiq
125099 Mein Taydi Lash Te Hassan Sadiq
125100 Mera Hussain Shariyat Hassan Sadiq
125101 Panjitan Ke Gharanay Ka Hassan Sadiq
125102 Shugra Tayday Akhbar Hassan Sadiq
125103 Maiday Mukday Vandan Mukhtiyar Ali Shidi
125104 Nai Samjh Aandi Mukhtiyar Ali Shidi
125105 Veer Hussain Koon Maqtal Vich Mukhtiyar Ali Shidi
125106 Wal Harish Toon Mukhtiyar Ali Shidi
125107 Aachay Mere Baba Nadeem Sarwar
125108 Abbas Aa Jao Nadeem Sarwar
125109 Aye Azadar E Hussaini Nadeem Sarwar
125110 Fatima Zahra Ka Bharah Ghar Nadeem Sarwar
125111 Haye Mere Hussain O Hassan Nadeem Sarwar
125112 Jahan Hussain Wahan Laillaha Illalla Nadeem Sarwar
125113 Kiyo Mataam Hussain Jo Nadeem Sarwar
125114 Maida Haq Bandah Nadeem Sarwar
125115 Yaday E Kal Khair Nadeem Sarwar
125116 Aag Or Pani Sajjad Haider
125117 Do Nanay Yateem Sajjad Haider
125118 Karbobala Or Kaaba Sajjad Haider
125119 Main Lut Gai Zahra Sajjad Haider
125120 Man Kunto Mola Sajjad Haider
125121 Masq Or Alam Abbas Sajjad Haider
125122 Pehla Shaheed Hun Sajjad Haider
Related Posts with Thumbnails

Share This: