rickshaw-wisdom-1
Soach raha hai Pakistan…
na koi dhanda na koi kaam….
rishwat aam,trafic jaam…….
amrica ka hum bany gulam………
sari dunya main badnam……
ho ga kia mara anjam………
ya soch raha hain pakistan……

Related Posts with Thumbnails

Share This: